Sunday, 25 March 2012

Hadis Arbain ke-24

Hadis Arbain ke-24

Wahai Hamba-Ku,
Kuharamkan Kezaliman

Dari Abu Dzar Al-Ghifari ra. dari Nabi saw. bersabda meriwayatkan firman Allah Azza wa Jalla, bahawa Dia berfirman:

"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku mengharamkannya atas kamu sekalian, maka janganlah kalian berlaku zalim sesama kalian.


Wahai hamba-hamba-Ku, kalian semua tersesat, kecuali orang yang Aku beri hidayah, maka mintalah hidayah itu kepada-Ku nescaya Ku-berikan hidayah itu kepadamu.


Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang lapar, kecuali orang-orang yang Aku beri makan, maka mintalah makan kepada-Ku nescaya Aku berikan makanan itu kepada-Mu.

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak berpakaian, kecuali yang telah Kuberi pakaian, maka mintalah pakaian kepada-Ku nescaya Aku berikan pakaian itu kepadamu.

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian semua berbuat dosa di malam dan siang hari dan Aku akan mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepada-Ku nescaya Aku ampuni kalian semua.


Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak dapat mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi-Ku, maka sedikitpun kalian tidak bermanfaat bagi-Ku.

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian semua tidak akan dapat mendatangkan bahaya bagi-Ku, maka sedikitpun kalian tidak akan membahayakan-Ku.


Wahai hamba-hamba-Ku, andaikan kalian semua yang awal dan yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, bertaqwa seperti orang yang paling taqwa di antara kalian, hal itu tidak menambah sedikitpun takhta kerajaan-Ku.

Wahai hamba-hamba-Ku, andaikan kalian semua yang awal dan yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, sejahat orang yang paling jahat di antara kalian, hal itu tidak mengurangi sedikitpun takhta kerajaan-Ku.


Wahai hamba-hamba-Ku, andaikan kalian semua yang awal dan yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, berdiri di atas satu dataran lalu meminta apa pun kepada-Ku, lalu Aku penuhi permintaan mereka, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaan yang Aku miliki, kecuali seperti berkurangnya air samudra ketika dimasuki sebatang jarum jahit.


Wahai hamba-Ku, semua itu adalah perbuatan kalian yang Aku hitungkan untuk kalian, kemudian Aku menyerahkan kepada kalian. Maka barangsiapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allaj, dan barangsiapa mendapatkan selain itu, hendaklah ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri."

(HR Muslim)

Sumber : KUBI

0 wonderful voice(s):

Post a Comment